ವುಕ್ಸಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಪೂರ್ಣ TPE ಮತ್ತು XPE ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಾರ್ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್,
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಫ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್